CommerceOne is het solution house dat zich met ‘intelligente’ oplossingen richt op het verbeteren van de produktiviteit van medewerkers en de effectiviteit van eCommerce-omgevingen.

Met ‘intelligente’ oplossingen bedoelen wij oplossingen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op algoritmes en die via interactie met de klant een duidelijke toegevoegde waarde aan organisaties bieden. Momenteel zijn hierbij ontwikkelingen op het gebied van spraakherkenning, machine learning en data analyse (big data) leidend. Deze  gebieden kenmerken zich nu door grote, innovatieve ontwikkelingen. Ontwikkelingen die door CommerceOne nauw worden gevolgd en waar met de leidende organisaties op deze gebieden een diepgaande relatie wordt opgebouwd.  Tesamen met consulting en integrators partners werkt CommerceOne vervolgens samen om deze oplossingen in een korte tijdspanne en met lage kosten te implementeren.

We zien deze oplossingen met name binnen R&D- en verkoopafdelingen een grote toegevoegde waarden hebben en binnen de snelgroeiende eCommerce omgevingen. 

Commerce One R&D medisch